Undgå at miste dit kørekort – her er 10 nyttige råd

Hastigheden er en af de hyppigste årsager til, at man mister kørekortet. Det er derfor vigtigt altid at holde sig inden for de gældende fartgrænser. Overhold fartgrænserne, uanset om du kører på motorvej, landevej eller i byområder. Vær særligt opmærksom på, at fartgrænserne kan variere, så hold dig opdateret. Kør aldrig for hurtigt, selv hvis du er sent på den. Det er ikke det værd at risikere at miste dit kørekort.

Trafiklys og signaler

Vær altid opmærksom på trafiklys og signaler, når du kører. Overhold altid rødt lys, og kør først videre, når lyset skifter til grønt. Ligeledes skal du være opmærksom på trafiksignaler som f.eks. pil- og fodgængersignaler. Overholdelse af disse er afgørende for din og andres sikkerhed i trafikken. Hvis du får klip i kørekortet, kan det i værste fald føre til, at du mister dit kørekort. Gode råd og tips om klip i kørekort her.

Alkohol og medicin

Det er vigtigt at være opmærksom på, at alkohol og visse former for medicin kan påvirke din evne til at føre et køretøj sikkert. Selv små mængder alkohol eller medicin kan nedsætte din reaktionsevne og dømmekraft, hvilket øger risikoen for ulykker. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din medicin eller et alkoholindtag kan påvirke din kørsel, så anbefaler vi, at du læser mere om kørekorteksamen information eller taler med din læge. Det er altid bedre at være på den sikre side og lade bilen stå, hvis du har indtaget alkohol eller medicin.

Mobiltelefon og distraktion

Mobiltelefonen er en af de største distraktioner, når du kører bil. Undgå at bruge den, mens du kører. Sæt den på lydløs, og undlad at besvare opkald eller beskeder. Hvis du har brug for at kontakte nogen, så find et sikkert sted at holde ind, før du ringer. Husk, at det er ulovligt at bruge håndholdt mobiltelefon, når du kører. Brug i stedet et håndfrit system, hvis du har brug for at tale i telefon. Vær opmærksom på, at selv håndfri brug af mobiltelefon kan være distraherende, så begræns det så vidt muligt.

Sikkerhedssele og børnesæder

Det er vigtigt at altid bruge sikkerhedssele, uanset om du kører alene eller har passagerer med. Sikkerhedsselen er den bedste beskyttelse mod alvorlige skader i tilfælde af et uheld. Husk også at sikre børn i godkendte børnesæder eller -seler, der passer til deres størrelse og vægt. Korrekt brug af børnesæder kan reducere risikoen for skader markant. Sørg for at alle passagerer er spændt forsvarligt ind, før du kører af sted.

Vejrforhold og glatte veje

Glatte veje kan udgøre en stor fare for trafiksikkerheden, særligt i vinterhalvåret. Vær særligt opmærksom, når der er risiko for isglatte veje, sne eller tåge. Reducer farten og hold større afstand til forankørende. Undgå kraftige opbremsninger, da det kan føre til udskridning. Vær også ekstra påpasselig ved broer og skyggeområder, hvor der ofte kan være glatte pletter. Hvis du mister herredømmet over bilen, så undgå at styre imod rabatten eller andre forhindringer. I stedet skal du forsøge at styre bilen i en kontrolleret retning, indtil du har genvundet kontrollen.

Vigepligt og overhaling

Når du kører på vejen, er det vigtigt at overholde vigepligten og foretage overhalinger på en sikker måde. Overhol altid vigepligten over for kørende trafik, cyklister og fodgængere, og vær opmærksom på skiltningen. Når du skal overhale, sørg for at have god oversigt og god afstand til bilen foran dig. Foretag kun overhalinger, hvor det er tilladt, og vær ekstra opmærksom på bløde trafikanter. Husk at signalere i god tid, inden du begynder at overhale.

Parkering og standsning

Når du parkerer eller holder stille, skal du være opmærksom på, hvor du gør det. Undgå at parkere eller holde stille på steder, hvor det er forbudt, da det kan medføre en bøde og muligvis føre til, at du mister dit kørekort. Vær også forsigtig med at parkere for tæt på kryds, fodgængerovergange eller andre steder, hvor du kan være til fare for andre trafikanter. Sørg desuden for at parkere eller holde stille på en måde, så du ikke blokerer for andre eller forhindrer trafikken. Følg altid de gældende regler og skiltning, så du undgår at miste dit kørekort på grund af ulovlig parkering eller standsning.

Punktering og tekniske fejl

Hvis du oplever en punktering eller andre tekniske fejl på din bil, er det vigtigt at handle hurtigt og korrekt. Sørg for at få bilen trukket til et sikkert sted, og kontakt derefter et autoværksted for at få den udbedret. Undlad at fortsætte kørslen, da dette kan medføre yderligere skader og risikere at resultere i et kørekorttab. Hav altid de nødvendige værktøjer i bilen, såsom et reservehjul, donkraft og en hjulnøgle, så du er forberedt på eventuelle uforudsete hændelser. Ved at være opmærksom på din bils tekniske tilstand og handle korrekt, kan du undgå at miste dit kørekort på grund af en punktering eller anden teknisk fejl.

Tålmodighed og hensyn

Tålmodighed og hensyn er vigtige dyder, når man færdes i trafikken. Vær opmærksom på andre trafikanter og vis hensyn, selvom du måske er presset for tid. Kør i et roligt og jævnt tempo, og undgå at lave pludselige manøvrer. Giv plads til andre, og lad dig ikke provokere af andre bilister. Husk, at vi alle har et ansvar for at skabe en sikker trafikkultur.